Wdrożenia PPK

Program do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

Aplikacja PPK

Samodzielna aplikacja albo zintegrowana z Comarch HR

Wymiana danych

Wymiana danych między Twoją firmą a instytucjami finansowymi

Obsługa

Dane w jednym miejscu i intuicyjna obsługa

Aplikacja Comarch PPK

bezpieczna wymiana danych do instytucji finansowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe obowiązki dla wszystkich pracodawców. Aplikacja Comarch PPK pozwoli Twojej firmie na ewidencjonowanie danych uczestników PPK, naliczanie i rejestrowanie składek, a także przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej. Do podstawowych funkcji Aplikacji Comarch PPK należą również generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących oraz prowadzenie rejestru deklarowanych procentowych składek członkowskich. Aplikacja Comarch PPK jest bezpośrednio powiązana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, istnieje także możliwość uruchomienia aplikacji z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów.

Pamiętaj o obowiązku PPK

Terminy
• Dla średnich firm (zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 od 50 do 249 pracowników)
24 marca 2020 – termin wyboru instytucji finansowej
24 kwietnia 2020 – ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie
11 maja 2020 – ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK
• Dla małych firm (zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 od 20 do 49 pracowników)
27 września 2020 – termin wyboru instytucji finansowej
27 października 2020 – ostateczny termin podpisania umowy o zarządzanie
10 listopada 2020 – ostateczny termin podpisania umowy o prowadzenie PPK